KEITÄ OLEMME


"Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."
Ilm. 14:12

Olemme maailmanlaajuinen seurakuntaperhe

Suomen Adventtikirkko on osa vuonna 1863 perustettua kansainvälistä seitsemännen päivän Adventtikirkkoa.

Kansainvälisen kirkkomme nimi "the Seventh-day Adventist Church" muodostuu kahdesta meille kirkkona tärkeästä uskonkohdasta. Sanalla "seitsemäs päivä" viitataan lauantaihin, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti (hepr. šabbat, levon päivä), sanalla "adventti" (lat. adventus, saapuminen) tarkoitetaan Kristuksen paluuta.

Kirkollamme on toimintaa lähes kaikissa maissa. Suomessa on kymmeniä paikallisseurakuntia sekä muutamia säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä.Suosimme terveitä elämäntapoja

Olemme aina uskoneet, että fyysisellä terveydellä on läheinen suhde psyykkiseen terveyteen ja päin vastoin. Koska ruumiimme on yksi Luojan suurista lahjoista, pidätymme turmelemasta sitä päihdyttävillä, huumaavilla tai riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.

Pidämme terveitä elämäntapoja tärkeänä osana kristityn jokapäiväistä elämää, mutta elämäntapamme ei ole rajattu listaan kieltoja, vaan korostus on myönteisessä asenteessa elämään.


Terveellisyyttä korostava elämäntapamme näkyykin monissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa keskimääräistä pienempänä sairastuvuutena sekä pidempänä elinikäennusteena.Julistamme koko evankeliumia

Hyväksymme Kristuksen lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) ja julistamme koko maailmalle sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka luonne on täydellisimmin ilmaistu hänen poikansa sovitustyössä ja sijaiskuolemassa (Joh. 3:16).

Niin kuin Kristuksen syntyminen maan päälle oli ennustettu, samoin hänen takaisinpaluunsa on ennustettu: "Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän" (Ap. t. 1:9-11)Useimpien profeetallisten ennustussarjojen lähes täydellinen täyttymys samoin kuin maailman nykyinen tila osoittavat, että Jeesuksen paluu on lähellä. Mutta koska hän tulee takaisin? Kukaan ei tiedä varmasti. Siksi Jeesus kehottaa olemaan aina valmiina: "valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt. 24:42).

Lähetystehtävämme on kertoa kaikille iankaikkinen evankeliumi Ilmestyskirjan
kolmen enkelin sanomien (Ilm. 14:6-12) viitekehyksessä ja johtaa ihmisiä hyväksymään Jeesus henkilökohtaisena pelastajana (Room. 10:9) sekä auttaa valmistautumaan Jeesuksen paluuta varten (Joh. 14:3). 

Sivu päivitetty 20.1.2019