Suhteet toisiin kristillisiin kirkkoihin ja uskonnollisiin organisaatioiohin

Suhteet toisiin kristillisiin kirkkoihin ja uskonnollisiin organisaatioihin Estääksemme väärinkäsitysten ja hankauksen syntymistä suhteissamme toisiin kristillisiin kirkkoihin ja uskonnollisiin organisaatioihin olemme sopineet seuraavista suuntaviivoista:

1) Tunnustamme ihmisten edessä Kristusta korottavat elimet osana jumalallista suunnitelmaa maailman evankelioimiseksi ja pidämme suuressa arvossa toisissa yhteisöissä toimivia kristittyjä miehiä ja naisia, jotka työskentelevät sielujen voittamiseksi Kristukselle.

2) Ollessamme yhteydessä toisten kristillisten yhteisöjen ja uskonnollisten elinten kanssa pidämme huolta siitä, että kaiken aikaa vallitsee kristillisen kohteliaisuuden, suoruuden ja oikeudenmukaisuuden henki.

3) Tunnustamme, että todellinen uskonto perustuu omaantuntoon ja vakaumukseen. Sen vuoksi pyrimme jatkuvasti siihen, ettei itsekäs omaneduntavoittelu tai väliaikainen hyöty vetäisi ketään yhteyteemme eikä mikään saisi yhtäkään jäsentämme uskomaan, että sellainen edistäisi todellista yhteyttä Kristukseen. Jos vakaumuksen muutos johtaa seurakuntamme jäsenen kokemaan, ettei hän enää ole sopusoinnussa seitsemännen päivän adventistien uskon ja käytännön kanssa, tunnustamme tällaisen jäsenen oikeuden ja velvollisuudenkin vaihtaa ilman halveksuntaa uskonnollista yhteisöä uskonsa mukaan. Odotamme toisten uskonnollisten yhteisöjen toimivan samassa uskonnollisen vapauden hengessä.

4) Ennen toisten uskonnollisten organisaatioiden jäsenten ottamista seurakuntamme jäsenyyteen tulee huolella varmistaa, että ehdokkaat haluavat vaihtaa uskonnollista yhteisöään uskonnollisen vakaumuksen vuoksi ja oman henkilökohtaisen jumalasuhteensa perusteella.

5) Henkilöä, joka on asetettu seurakuntakurin alaiseksi toisessa uskonnollisessa yhteisössä selvästi todettavan, kristilliseen moraaliin tai luonteeseen liittyvän puutteellisuuden vuoksi, ei voida ottaa jäseneksi seitsemännen päivän adventistien seurakuntaan ennen kuin on todisteita kyseisen henkilön katumuksesta ja parannuksesta.

6) Seitsemännen päivän adventistit eivät voi rajoittaa toimintaansa tietyille maantieteellisille alueille sillä perusteella, miten he ymmärtävät evankeliointitehtävänsä. Jumalan kaitselmuksessa ja hänen ihmisten hyväksi tapahtuvan työnsä historiallisen kehityksen myötä aika ajoin on noussut uskonnollisia liikkeitä antamaan erityisen painotuksen evankeliumin totuuden eri puolille. Seitsemännen päivän adventtikansan syntyessä ja kasvaessa meidän taakaksemme annettiin korostaa sanomaa Kristuksen toisesta tulemisesta lähestyvänä tapahtumana. Kutsumukseksemme tuli julistaa raamatullisia totuuksia erityisen valmistautumisen sanoman puitteissa, josta kerrotaan Raamatun profetioissa, varsinkin Ilmestyskirjan 14. luvun jakeissa 6-14. Tämä sanoma valtuuttaa saarnaamaan "ikuista evankeliumia kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille" kiinnittäen kaikkien ihmisten huomion siihen kaikkialla. Sen vuoksi mikä tahansa rajoitus, joka rajoittaa todistamisen tietyille maantieteellisille alueille, merkitsee evankeliumin levittämisen rajoittamista. Seitsemännen päivän adventistit tunnustavat myös toisten uskontokuntien oikeuden toimia ilman maantieteellisiä rajoituksia.


Tämä teksti on pääkonferenssin toimintasääntöjen kohta O 75.

Suomentaja Annalena Toivola

Edelliselle tasolle

Etusivulle