HISTORIA


"Daniel lausui ja sanoi: "Olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen."
Daniel 2:20,21

Kuvasta: Pronssiin valetun veistoksen "Kuningas saapuu" välityksellä katsoja voi kokea toisen adventin odottajien intoa ja iloa. Patsaan on tehnyt kuvanveistäjä Victor Issa ja se paljastettiin pääkonferenssin yleiskokouksessa Torontossa vuonna 2000. Yleiskokouksen jälkeen veistos siirrettiin Yhdysvaltoihin, Adventtikirkon maailmanlaajuisen hallintokeskuksen pääkonferenssin aulaan, Silver Springiin, Marylandiin.

Kansainvälisen adventtikirkon historia

Suomen Adventtikirkon historia